Ellen  7 år  
Eva  68 år  
Magdalena  38 år  
Frida  24 år  
Monica  65 år